nothing.jpg
English | 中文
Shao Yixuan (1886-1954)
Bio Description
Shao Yixuan (1886-1954)
Hanging Gourd
1951
Hanging scroll, ink on paper
35.75 x 16.5 in (90.8 x 41.9 cm)
Signed Shao Yixuan of East Zhejiang
Two seals: Shao Yixuan, Liushi sui yihou suozuo (painted after sixty years old)