nothing.jpg
English | 中文
Shao Yixuan (1886-1954)
Bio Description
Shao Yixuan (1886-1954)
Gourds
Hanging scroll, ink on paper
50.5 x 24 in (128.2 x 61 cm)
Signed Shao Yixuan with one seal: Shao Yixuan